Skivinspelningar

Bellini: Adelson e Salvini                                                    (Bongiovanni)

Purcell: The Fairy Queen                                                     (Harmonia Mundi)

Krauss: Sorgemusik över Gustav III                              (Musica Svecia)

Peterson-Berger: Sånger                                                   (Musica Svecia)

Bach: Johannespassionen                                                    (Vanguard Classics)

Larsson: God in Disguise, (Förklädd Gud)                    (Intim Musik)